نرخ بليط به ريال

 

 

شماره پرواز

 

ساعت پرواز از فرودگاه امام حسن

 

مقصد

ايام هفته

 

از۲ سال به پايين

۲سال تا ۱۲ سال

بزرگسال

۱۵۰۰۰

۹۷۵۰۰

۱۹۵۰۰۰

 

F100-2367

 

 

 

۹/۴۵ دقيقه صبح

 

شيراز

 

 

يكشنبه

۳۵۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

۳۴۴۰۰۰

تهران

 

 

۲۵۰۰۰

 

۱۲۲۰۰۰

 

۲۴۰۰۰

 

 

F100-2385

 

۹/۳۰ دقیقه صبح

 

 

اصفهان

 

 

پنج شنبه

۳۵۰۰۰

۱۷۲۰۰۰

۳۴۴۰۰۰

 

 

تهران

 

 

# . براي رزرو بليط بايستي يك  يا دو روز قبل از پرواز از طريق واحد امور مسافرت منطقه نفتي بهرگان  يا بخشداري امام حسن اقدام نمائيد.

 

# كليه مسافران بايستي يكساعت قبل از پرواز در فرودگاه حضور داشته باشند واز صدور بليط خود اطمينان حاصل كنند.

 

# . براي پرداخت بهاي بليط به دو صورت عمل مي شود :

 

الف : در محل فرودگاه مستقيما" از مسافر اخذ مي گردد كه در اين صورت  هزينه هاي اضافي بابت حواله وغيره  از مسافر دريافت مي شود كه مقدارجزيي از نرخهاي اعلام شده بيشتر مي شود .

 

ب : از طريق حواله بانكي به شماره حساب 5151 بانك ملي شعبه اسكان (تهران) – كد شعبه 271 به نام شركت نفت فلات قاره وارائه حواله به قسمت صدور بليط در فرودگاه در روز پرواز. ( قابل پرداخت در كليه شعب بانكهاي كشور . )

 

 

+ نوشته شده توسط محمدرضا زارع در پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۵ و ساعت |